Onze Visie

Centraal in onze visie staan de bewoners die wij respecteren als mensen met een levensgeschiedenis en als burgers met rechten en plichten. Hierbij komt naar voor dat wij geloven in de unieke persoonlijkheid, competenties en levenskracht van de bewoner. Vanuit dit competentiemodel bekijken we iedere bewoner verschillend. De noden en behoeften van de bewoners vormen het vertrekpunt van onze zorg- en dienstverlening.

Binnen deze visie zijn de waarden geborgenheid, gastvrijheid, veiligheid en privacy essentieel. Wij streven dit zo optimaal mogelijk na. Dit op diverse vlakken, zoals de inrichting van ons huis en onze manier van verzorging en ondersteuning aan de bewoners. Bewoners worden ondersteund door gemotiveerde en deskundige medewerkers met elk hun eigen discipline. Hierbij beschouwen wij de familie en naasten als partners in de zorg en gaan wij in dialoog op zoek naar een goede afstemming en aangepaste dienstverlening.

Om al deze waarden tot ontplooiing te laten komen willen we streven naar een holistische visie waarbij levenskwaliteit centraal staat. In deze visie telt gezondheid maar als één aspect. Wij hechten veel belang aan sociaal en emotioneel welbevinden, aan kansen tot zelfzorg, een gevarieerd en gezond voedingsaanbod en dat allemaal in een comfortabele omgeving.