Onze diensten

Onze diensten

Welke diensten kunnen wij u of uw familielid aanbieden?

Woonzorgcentrum

Wij zijn een volledig alleenstaande private voorziening die geen deel uitmaakt van een groepering van woonzorgcentra.
Onze troeven zijn: familiaal, vriendelijk, lekker eten en een goede verzorging waarin de bewoner centraal staat.

Zorg en begeleiding bij dementie

De referentiepersoon dementie staat, na een intensieve opleiding, in voor het bevorderen van de kwaliteit van de begeleiding van en de zorg voor personen met dementie en hun omgeving.
Binnen de taak van referentiepersoon dementie zijn er een aantal taken waaronder het optreden als aanspreekpunt bij vragen over de omkadering en begeleiding van personen met dementie zowel ten aanzien van directie, personeel, familie als de bewoner met dementie zelf.
De referentiepersoon dementie zorgt ervoor dat er voor het personeel een voldoende en gepast vormingsaanbod is rond dementie.
Door zowel personeel als familie en mantelzorgers over voldoende kennis te laten beschikken, kunnen ze op een meer adequate manier met personen met dementie omgaan, wat de levenskwaliteit en het bewaren van de identiteit van elke individuele bewoner bevordert.
Door bijscholingen en contacten met experten, maar ook het deelnemen aan lokale initiatieven zoals werkgroep dementievriendelijke gemeente, werkgroep praatcafé dementie, overlegplatform dementie, … blijft de referentiepersoon dementie op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen.
De zorg voor een familielid met dementie is verre van makkelijk of evident. Daarom kan u steeds bij de referentiepersoon dementie terecht wanneer u nood heeft aan ondersteuning, advies of gewoon voor een goed gesprek.

Palliatieve zorg binnen ons wzc

Vroegtijdige zorgplanning, begeleiding naar het levenseinde toe en palliatieve zorg zijn binnen ons

wzc een heel belangrijk aspect, dat begint op het moment dat genezing niet meer mogelijk is.

Een gespecialiseerd team biedt ondersteuning bij pijn- en symptoomcontrole, maximaal comfort,

opvang van bewoner en zijn/haar familie, die noodzakelijk zijn voor een optimale begeleiding naar

het levenseinde toe.

Testimony

Wat zeggen onze collega's en families?

Aangename werksfeer, leuke collega’s. Bij vragen of problemen kunnen we altijd terecht bij de hoofdverpleegkundigen. Geen enkele dag is hetzelfde doordat we op verschillende afdelingen/verdiepingen staan en afwisseling is leuk. We staan heel dicht bij onze bewoners waardoor we een band creëeren en vertrouwen opbouwen. We kunnen de tijd nemen om onze bewoners goed te verzorgen. ’s Middags warm eten is een leuk plus punt. Een weekend/vakantiejob die ik met plezier doe
Naomi
Jobstudente
Dit WZC is een WZC met een hart, waar het personeel niets te veel is. Mijn ouders waren er heel gelukkig, veel gelukkiger dan in een hersteloord aan de kust. We kunnen het iedereen aanraden, of je nu van ver komt of van dichtbij.
Bart Berings
Familielid bewoner
Bedankt Hilde! We kunnen tevreden terugblikken op de tijd dat Godelieve in de Heymeulen verbleef. Ze kon al die jaren nog genieten en openbloeien. Ze is waardig heengegaan op hoge leeftijd, toch doet het pijn. Maar deze pijn zal geleidelijk aan verzachten. We mogen allemaal fier zijn, mede door onze dagelijkse inzet, onbetaalbaar, het hart op de juiste plaats. Nogmaals bedankt voor al deze goede zorgen.
Chris
Familielid bewoner
Bedankt voor deze leuke hartverwarmende droomstage. Bedankt voor het geduld, mij zoveel bij te leren, jullie zijn een topteam en ik voelde me thuis vanaf dag 1. Dikke merci voor alles, niet vaarwel maar zeker tot ziens. Jullie zitten voor altijd in mijn hart.
Luca
Stagiaire
We kunnen jullie niet genoeg bedanken voor alles wat jullie voor ons ma en voor onze familie betekend hebben de voorbije 4 jaren. Door jullie goede zorgen, genegenheid en vriendschap zijn mama’s laatste jaren toch nog heel mooi en waardevol geweest, niet alleen voor haar maar voor ons allemaal. Dus, nogmaals van harte dank daarvoor! Warme groeten,
Chris Ramael
Familielid bewoner

Twijfels of vragen ?

Contacteer ons snel en wij beantwoorden graag al uw vragen.