Welkom bij WZC De Heymeulen

Prijzen

Onze toegepaste geïndexeerde tarieven vanaf 12 maart 2024.

Nieuwbouw eenpersoonskamer

75,99€

per dag

Gerenoveerde dubbele kamer

60,79€

per dag per persoon

Gerenoveerde eenpersoonskamer

66,73€

per dag

Veel gestelde vragen

Prijzen

huisvestingskosten
maaltijden, plat of bruisend consumptiewater en tafelbier
was van het huislinnen en van het getekend persoonlijk linnen (uitgezonderd stomerij)
verpleging, verzorging en animatie
paramedische verzorging (ergo, kine en logo in RVT)
incontinentiemateriaal
farmaceutische kosten, gespecialiseerde medische kosten en honoraria dokter(s)
andere dranken dan koffie, thee en consumptiewater
bijzondere voeding op medisch voorschrift
supplementaire voedingsproducten buiten de maaltijd op verzoek van de bewoner
kapper, pedicure, manicure, esthetische verzorging
specifieke animatie-, recreatie-, en therapeutische activiteiten door de voorziening georganiseerd en die een aantoonbare meerkost uitmaken
abonnement en gebruik van telefoon en internet
herstellingskosten persoonlijk linnen
vervoerskosten die verband houden met de gezondheid van de bewoner
huur tv voor 8 euro per maand
digitale tv voor 4 euro per maand
naamtekenen persoonlijke kledij voor 40 euro (150 etiketten)
begeleiding van de bewoner naar ziekenhuis, consultatie e.d.  25 euro per uur

Twijfels of vragen ?

Contacteer ons snel en wij beantwoorden graag al uw vragen.